YouBlee

YoubleeFAVICON5flat

… Starter med den aktuelle situasjonen, og fortsetter med perspektivene framover, la oss si mot 2020 – eller når verdensveven fyller 30 år. Min antagelse er at årene like foran oss blir avgjørende for hva som vil skje videre – i flere hundre år.

Underveis i kapitlene kommer henvisninger til utdyping og reportasjer i ARKIVET, til en del begreper og til illustrasjoner når det er ønskelig med en mer lesbar størrelse.

Author & Site • Tekst og nettsted: PER HELGE BERREFJORD