Tokammer-redaksjonen

… er en virksomhet i verdensveven med et todelt nettsted under samme eierskap. Omtalt og beskrevet mange steder i «Tokammer-redaksjonen». I den engelske introduksjonen benevnt som «the YouBlee way».

Den består av to atskilte redaksjonelle områder som til sammen utgjør et offentlig rom (i samfunnsfaglig betydning) gjerne med felles inngangsside og slik sett bokstavelig talt under samme tak. 

Skillet mellom de to består i at det ene området er profesjonelt journalistisk utformet med personlig ansvarlig redaktør eller redaktører, i tråd med demokratiske staters presselover. 

Det andre området er et sosialt nettsted, gjerne kalt et forum, der det redaksjonelle ansvaret følger andre lover og regler, først og fremst de som er deklarert for det sosiale nettstedet som sådan, men også i de nye lovene som er utfomet for slike tjenester, for eksempel DMCA.

Poenget med å samle dette under ett tak, er å sørge for profesjonelle «vaktmestertjenester» i abonnentenes/ brukernes forum, i den hensikt å styrke de demokratiske verdiene som slike tjenester tilbyr dersom opprettelsen er i demokratisk hensikt og dermed uten kommersielle baktanker.

Det er her overgangen til den femte statsmakt vises tydeligst. Den fjerde statsmakt er forlengst henfalt til kommersielle baktanker og har ingen virksomhetsmodell som gjør det mulig å styre unna disse.

Author & Site • Tekst og nettsted: PER HELGE BERREFJORD