Samfunnsoppdraget

… er oppgaven journalister og presse er satt til å utføre i samfunnet slik at demokratiet lever, og ikke forfaller i maktmisbruk og korrupsjon. I YouBlee drøftes begrepet flere steder, særlig i dette kapittel. Forøvrig er samfunnsoppdraget et ofte brukt begrep i fagbøker om journalistikk og den fjerde statsmakt.

Author & Site • Tekst og nettsted: PER HELGE BERREFJORD