Fra nettpublikasjon til papirbok

«Tokammer-redaksjonen» kommer som vanlig bok på papir i desember 2011.

framside-tokammer-redaksjonen

Hele nettutgaven (YouBlee-nettetsetdet) er skrevet rett inn i publiseringsverktøyet Sandvox. Linking til kilder og eksempler andre steder på nettet, og til eget stoff i arkiv, begreper etc., er lett i Sandvox.

De to formatene – nett og papir – er to vidt forskjellige kommunikasjonsformer, og å bringe innholdet fra nett til papir er ikke mindre omfattende enn motsatt vei.

YouBlee-nettstedet her er forøvrig like lett å lese på liten som på stor skjerm (har jeg funnet ut på min nyanskaffede «touchtelefon»). Kindlifiserte papirbøker ligger derimot langt tilbake for originalene på papir, og vidtner vel om at at bransjen foreløpig tar for lett på de to publiseringsformenes egenart. 

I dagens korte perspektiv er papirutgaven av dette nettstedet et forlagseksperiment med utgivelse i et lite opplag. Naturlig nok, siden originalen er gratis og på alle måter lettest tilgjengelig. Men som ved alle slags eksperimenter var det et spennende og interessant arbeid.

Dernest, og kanskje like viktig, myntes papirutgaven på de obligatoriske gratiseksemplarer for katakombene (i Mo i Rana). Usikkert er livet i vår tidligelektroniske tidsalder. Tenk på robustheten i selve nettet, på hvem som egentlig styrer både dette og innholdet der – om en del år. Og hvem vet i dag hvilke elektroniske formater som til sist har overlevd. Så også derfor en papirutgave av «Tokammer-redaksjonen».


Author & Site • Tekst og nettsted: PER HELGE BERREFJORD