INNGANG

ISBN - 978-82-91301-15-0

Videre bruk tillatt etter sitatreglene i åndsverksloven. 

Under Construction

Utgitt sankthansaften 2011

Published midsummer eve 2011

ANSVARSFRASKRIVELSE

Jeg følger en liberal redaksjonell praksis. Det er således linket til andre relevante nettsteder i inn- og utland av varierende kvalitet og presisjonsnivå. Jeg vil til enhver tid forsøke å sikre at informasjon som presenteres som faktainformasjon er korrekt og oppdatert. Jeg kan imidlertid ikke gi noen garanti for at slik informasjon ikke er utdatert, mangelfull, uriktig eller upresis.  (Fritt etter Medieansvarsutvalget.)

NB: Innholdet på YouBlee-nettstedet er i hovedsak skrevet i tidsrommet fra oktober 2010 til mai 2011, med etterfølgende forlagsmessig finpuss.

I desember i 2011 kom også en papirutgave.

framside-tokammer-redaksjonen


FORORD

Den femte statsmakt ble utgitt på Fritt og vilt i år 2000.  Dette er oppfølgeren: YouBlee. Med tokammer profesjonelle nettsteder vil den femte statsmakt ta form.

Wikileaks-dramaet levnet ingen tvil: Den femte statsmakt har definitivt tatt over det som for få år siden var pressens jobb: Å avdekke, rapportere og sette den offentlige dagsorden. Wikileaks er en av flere nye aktører i den femte statsmakt. De kom på banen etter år 2000. I samme tidsrom har den fjerde statsmakt, den tradisjonelle pressen, bygget seg ned. 

Med de store endringer som allerede har skjedd både innen nyhetsformidlingen, og ved folks bruk av de nye, sosiale mediene, er det fort gjort å fortape seg i overflatefenomener. Det er også lett å gå seg bort i politiske illusjoner. I mange land kan det være livsfarlig

Sterke inntrykk og store ord om nettets rolle kommer tett som hagl. Men det er et stort spørsmål om ikke internettet i dag mer er et redskap for kyniske statsapparater, til propaganda og stålkontroll, enn til folkelig frigjøring. 

Den andre tunge, langsiktige utfordringen ligger i om verktøyene i den nye, semantiske verdensveven – de virkelige samarbeidsmediene – blir tatt i bruk på alvor, av hele befolkningen. Motstanden her er formidabel, men kanskje ikke like lett å se for alle. Den kommer fra alle de store og kapitalsterke som i dag dominerer i de sosiale mediene, med kommersielle baktanker.

Den femte statsmakt: Hvorfor ikke fortsatt den fjerde? Det store skillet ligger ikke bare i overgangen fra analoge til digitale innholdsformater og digital formidling. Mediene i verdensveven, særlig de med et samfunnsoppdrag, må heretter beskrives og drives med nye begreper og perspektiver. Det er her den femte statsmakt trer inn som demokratiets nye offentlige rom.

YouBlee:  Det var ca. år 2004. Da kom de sosiale mediene som en rakett på internettet, det som jeg litt tidligere, i boka Den femte statsmakt, hadde sett i horisonten og kalt samarbeidsmediene. Blant profesjonelle pressefolk i USA ble slike nettsteder straks omtalt som WE MEDIA. Jeg var skeptisk til merkelappen etter å ha lest denne artikkelen i 2001. Det som med web 2.0 et par-tre år senere tok den store trafikken, Facebook og lignende, er mer Me enn We. Da må det neste være You, tenkte jeg, og registrerte domenet youblee - med tanke på denne boka. I år passer det dessuten bra idet vi har et jubileum, jubilee – Youblee, for verdensveven, som fyller 20 år 6. august. Det kommer en trykt utgave i den anledning.

Termen «you» passer godt på fenomenet Wikileaks. Stoffet som sendes ut fra denne og lignende virksomheter handler hverken om me eller we. Den sier You!  Til dem som får søkelyset mot seg, og til hver og en av oss som kjenner en berøring. 

«YouBlee - Tokammer-redaksjonen, en strategi for det offentlige rom» beskriver dagens situasjon for massemediene og internettet. I siste kapittel tar jeg for meg samarbeidsmedienes mulige utvikling videre. 

Arkivet rommer note- og referansestoffet, og er langt større enn i trykte bøker. Det er lettere å gjøre hovedteksten kortfattet når man kan linke direkte til utdypningen lenger nede.

Denne siden på engelsk inneholder noen ekstra opplysninger om hva slags nettsted dette er, nå og framover. Forøvrig er det ingen spesiell grunn til å starte lesingen med første kapittels første tema. «Site Map» er en like naturlig start, og derfra kan man gå til det temaet som måtte interessere mest.

Jeg henvender meg særlig til profesjonelle journalister og mediebedrifter, de av dem som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor. Dette har med mitt syn på fagets rolle i informasjonssamfunnet å gjøre. Den femte statsmakt blir ikke en arena for glade amatører alene. 

Men informasjonsidealister utenfor faget vil utvilsomt få en mye viktigere og mer sentral rolle i den femte enn i den fjerde statsmakt. Selvsagt skriver jeg for dere også.

Nettstedets BLOG (engelsk) starter når YouBlee er i gang for alvor på nettet. Den vil opplyse om redaksjonelle endringer på sidene, tilføyelser og kommentarer – gjerne på innspill utenfra – og begivenheter med tilknytning til temaene. 

SCAMCLIP

I tillegg linker YouBlee til SCAMKLIP-ARKIVET: Det er et utvalg pressefotos og reportasjer fra et arkiv i to avdelinger: Mine egne fotos og reportasjer, og et fotoarkiv etter den kjente NTB- og NRK-fotografen Jan Nordby (1925 - 2000), som var min onkel. Dette arbeidet er i sin spede begynnelse.

Til innholdsfortegnelsen.

Author & Site • Tekst og nettsted: PER HELGE BERREFJORD