Sliping av dreieverktøy – tips

Mine greier

Sliping er noe som tar tid å finne ut av. For min egen del har det  blitt noen trinn med fornyelse av utstyret. Nylig landet jeg på dette, som er blitt den nye favoritten.

slipestasjon

En «Work Sharp» forsynt med Tormek-utbygg for benkesliper og Tormek slipejigger til bollejerna. 

Det gikk noen runder med ombygging før jeg landet på plasseringen av Tormek-armen  over. 

Nå er det fort gjort å skjerpe opp, og med grovere skiver  også å forme til nye jern. 

Den store forskjellen fra de vanlige benkeslipere og Tormek våtslipesystem er at slipefasen nå blir helt plan. 

••••

Fra lenge før tredreiingen hugg taki meg hadde jeg en Tormek våtsliper med en del slipejigger for  skjerping og polering av diverse verktøy. 

For dreiejern blir dette for saktegående, så jeg kjøpte først en liten benkesliper og brukte Tormeks påbygg for slike.  Men jeg skjønte fort at de små slipeskivene ikke var bra for de mest brukte bolljerna. Slipefasen ble innhol.

«Work Sharp» oppdaget jeg på en dreiemesteroppvisning hos Trond Gustavsen i april 2018. Finpolert, flat slipefas gjorde susen for Svein Rød. Og gjør det nå også for meg.

Mesterdreiere som Glenn Lucas, Jimmy Clewes, Stuart Mortimer, Stuart Batty m. fl. sliper jerna sine forskjellig. 

Men de sliper nøyaktig de samme personlig valgte slipevinklene og fasongene hele tida. 

Noen, som Stuart Batty, holder seg til kun én slipevinkel på bollejerna. Andre, som Glenn Lucas, har to eller tre – på noen få faste jern til de ulike stadiene underveis i dreiing av boller og fat. 

De bruker litt forskjellig slipeutstyr, men i prinsippet samme framgangsmåte.

••••

Her de vanligste slipevinklene, hentet fra en nyttig side om sliping på nettstedet

«Turn A Wood Bowl»:De ulike profilene blir også brukt på flere slipevinkler enn vist her. 

Framgangsmåte

Bestemme slipevinkelen

Til det brukes ulike maler for å kontrollere hvilken vinkel jernet har. Flere av mesterdreierene bruker denne:

Sharfmanta

Til Tormek, som mange bruker i Norge, finnes lignende hjelpemidler. 

OBS! Tre ulike profiler på bollejerna

Poenget med malverktøyet på illustrasjoenen over er at du også kan kontrollere tversover-profilen på jerna (ved innstikk – og mot profilene som står opp nederst). Denne malen er «parabolic».

Noe som er lite omtalt er at fra fabrikkene kommer det i prisippet tre tversoverprofiler på bollejerna, U, V og parabolic. Den siste også kalt «masterflute» eller «superflute». Det er den Glenn Lucas har på sine jern, og som malen over kan bekrefte.

Dette er viktig for det videre oppsett av jigger, slipemetode, slipvinkel – og selve profilen man vil ha på eggen i henhold til slipetabellene som f.eks. følger serien jern Glenn Lucas har designet. 

I videdoen under sneies det innom disse tre profilene; U, V og parabolic. 

(Hold ut den «kraftige» amerikanske stilen. Fyren har mye på hjertet – for oss er det nyttig og bra informasjon.)

Slipevinkelen han tar for seg i videoen («40/40», enkelte mesterdreieres mantra), kan bare lages til på frihånd. Dermed får vi en demonstrasjon av første fase i slipearbeidet; formingen av den ønskede profil på jernet. Det skjer på benkesliper. Noe som stort sett gjelder alle jern når de er nye fra fabriken.

Benkesliperen 

Til innstilling av rett vinkel for plata som jernet hviler på når det slipes, trengs en «greie». Her er en Glenn Lucas hadde med da jeg tok et kurs med ham hos Verktøy AS i Stavanger.

Moby Jig

Slike maler er det egentlig ikke vanskelig å lage selv. Det er de mest brukte slipevinkler på meisler Moby Jig hjelper til med. Benkesliperens slipeskiver, nå også av CBN-typen, er runde. Jo større diameter jo bedre. Moby Jigs kjeft og hale (som passer til de vanligste benkesliperne med 20 cm diameter skiver) har profiler som legges mot skiva. Plata som jernet legges an på spennes så opp til å flukte med kroppen. Dermed er vinkelen jernet slipes i bestemt. 

Til sliping av dreiejern på benkesliper eller andre typer innretninger vil de fleste (som ikke sliper på frihånd) ta i bruk mer utstyr enn anlegget/plata. Det er flere produsenter av «jigger», særlig til benkeslipere. Med disse kan du stille inn enhver slipevinkel og få profilen du skal ha. 

Hovedsaken er å få slipingen til å skje likt hver gang, og å slipe vekk minst mulig stål når jernet skal skjerpes.

På slipeområdet, som ellers, kommer nyheter på utstyrsfronten rett som det er. Jiggene forbedres, nye lanseres. I det siste er det særlig slipeskivene som har kommet i helt nye «evigvarende» varianter. Aller nyest er diamantskivene til Tormek.

Disse skivene har diamanter på siden av steinen også, og tar dermed opp konkurransen med innretninger som «Work Sharp» (se ramme øverst til høyre), der du kan slipe til og polere en flat slipefas. Stor eller liten, så vil en rund slipestein alltid gjøre slipefasen noe innhol.

Tormek + +

Personlig har jeg holdt meg til Tormeks jigg-løsninger helt fra start, nylig (2018) rigget til også for Work Sharp. Fra før på benkesliper og den gamle Tormek’en. Sistnevnte fikk for en stund siden CBN-skive til erstatning for den originale våtslipesteinen. 

Det er fire helt nødvendige Tormek-elementer i mitt oppsett.

• BGM–100 inneholder alle deler til montering, nær sagt på hva det skal være, av armen som jiggene slides inn på.

• Med TTS–100 stiller du inn plassering av jernet i jiggen og armens avstand til slipeskiva.

SVD–186 passer til både bollejern og skulper, også de største. Den er stillbar slik at man klarer seg med en. Men så hyppig som man egentlig skal slipe er det nyttig med to eller tre slike. Det sparer litt tid i travle vendinger.

• SVD–110 er plata som meisler slipes på (se foto nederst), Den brukes også ved frihånds sliping og grovforming av bollejern og skulper.

julemarked slipesaker-6

40 mm er til innstilling av GL 6-jernet.

julemarked slipesaker-7


© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019