Båndpusser som slipestein

…ikke ukjent blant tredreiere, ikke minst yrkesdreierne kjenner til dette. Her dreier det seg kun om kniver:

Per Sandvik, som her er filmet under De nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum, holder også flere kurs i året på Raulandsakademiet. Da med et adskillig mer omfattende «pensum». Sliping av dreiejern kan også gjøres på denne måten. Det blir mer om det senere i dette tema.

© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019