Raskt i gang med meisel

Ikke bare fine spon. Raskt i gang med meisel også. Mon en del erfaring allerede her?

© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019