Hadeland Tredreieklubb: Ny møteplass på Granavollen 

November 2017

Nye benker

Nytt klubblokale er innviet og tatt i bruk. Sparebankstiftelsene i Gran og Jevnaker bevilget til sammen 115.000 kroner – som raskt ble omsatt til fem nye solide dreiebenker. 

Til høyre: Torstein Wien og Anders Bjerke-Egge er «panserpiker» 18. november – dagen etter at benkene var på plass.

7. desember hadde klubben sin første klubbkveld der benkene ble tatt i bruk (se billedrigg).


6. sept. 2017

Til helga er det Dyrsku’n i Seljord. Dit reiser Jørgen for å se de nye dreiebenkene fra WWW Verktøy som det er søkt om midler til fra Sparebankstiftelsen. 

Budsjettet for innredningen av lokalene på Granavollen er på rundt 200.000,- kroner. Det inkluderer dugnadstimer, som det allerede er lagt ned en del av. Lokalet er ryddet og malt, og det kommer til en del paneling og vindusrestaurering. Ny inngangsdør kom på plass nylig. 

Det blir folksomt hos WWW Verktøy i Seljord. Fra Skien kommer en gruppe trefolk i Grenland Husflidslag med to hundre tusen kroner fra byens sparebankstiftelse. Også her til innkjøp av bl.a. dreiebenker. Lokalene er klare til utvidelse av aktivitetene i den gamle prestegården på Lundetoppen.

24. mars 2017:

Romfordeling Kommunehuset og Handelslaget

Gran kommunes kultursjef med skisse til nylokaliseringer på Granavollen. Pilegrimsenter, turistinfo og tredreieverksted i «Samvirkelaget», nye toaletter. (Klikk på dokumentet til høyre.)

18. mars 2017:

Ref. vårt årsmøte punktet: «Et eget lokale med flere dreiebenker på Granavollen et sted. En liten komité skal se på det 

Granavollen-befaring2

Innledende fase: 

Hvor og hva

Granavollen-befaring3

Etter to befaringer og møter på Granavollen går det raskt mot at Hadeland Tredreieklubb får ny møteplass, og et tredreieverksted for flere.

Først møtte klubbens utsendte trio (Jørgen Bleken, Anders Bjerke-Egge og Per Helge Berrefjord) Glasslåvens representanter med Randi Thorsen i spissen. Vi fant raskt lokalet som vil egne seg.  Det tilhører Gran kommune. Til neste befaring kom kultursjef, eiendomssjef, ledelsen i Hadeland Husflidslag, Pilgrimssenteret og Glasslåven i tillegg til oss. Det vil komme en større kabal med flere virksomheters lokalisering på Granavollen. Alle ser ut til å få sine behov langt bedre ivaretatt enn før. I tillegg kommer vi inn med et tredreieverksted.   

Verkstedlokale Granavollen-4

Lokalet som skal brukes var opprinnelig varelager for butikken. Etter at den ble nedlagt, ble det keramikkverksted i denne delen av bygget. Senere ble det lager for kommunen – hvor det nå sto en del hensatte og glemte saker og ting. Disse tar eiendomssjef Gard Olsens folk seg av nå, slik at arbeidet med oppussingen kan starte. Håpet er å ha noe virksomhet her allerede denne sommeren.

Torsdag 16. mars hadde Hadeland Tredreieklubb sitt månedlige møte hos Jørgen. Her hadde vi en god prat om «veien videre», om kravene til verktøy, sikring og opplegg for bruk av verkstedet osv. Skissen under til høyre er en konkretisering av denne diskusjonen – uten at den skal tas som noen endelig, fastspikret plan. (Klikk på skissen for A4-størrelse).

Granavollen-verksted-innredning

Av hvem og hvor ofte verkstedet skal benyttes, skal det arbeides med planer for i tida som kommer. Tredreieklubben regner med å utvide til to kvelder i måneden, ha åpent verksted for medlemmene en eller to faste kvelder per uke og mulighet til å arbeide individuelt etter oppsatte avtaler.

Bruken av dreieverkstedet, når det står ferdig, vil alltid måtte skje med minst en erfaren tredreier til stede. Dette handler først og fremst om sikkerhet, men også om de verdiene som blir lagret et slikt sted. Dreiebenker og dreiejern vil måtte være avlåst/uten strøm uten slikt tilsyn. 

Dreieverksted med faglig tilsyn på plass, utstyr og lokalitet ellers, vil bli disponert etter et opplegg som kommunen skal stå for. Her kommer både Glasslåvens kunstnere og Husflidslagets øvrige aktiviteter til å spille en rolle.© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019