Jørgen

Jørgens søyler til Sjo

Jørgen Bleken og yngste barnebarn i tredreieierens romslige verksted på Tingelstad. Søylen Jørgen nettopp har dreid er 3,2 meter lang, det maksimale for hans største dreiebenk. 

Det er mye Jørgen på disse websidene, i rapportene fra de månedlige treffene i Hadeland Tredreieklubb. Der er Jørgen leder og fast på programmet med sine demonstrasjoner. Her noe som går litt utenpå «klubbformatet».

Jørgenbaluster

Jørgen dreier mest mellom senter, det være seg søyler i storformat som den over, eller «eikene» i et rokkehjul. Spinnerokker er i det siste blitt en spesialitet hos Jørgen. 

For en profesjonell tredreier er dette sikkert en dyd av nødvendighet – dreide boller er «out» for tida, men å dreie mellom senter er også det som er vanskeligst, sier Jørgen – og derfor mest interessant.

Til «Enkesetet Sjo» har Jørgen ved dette besøket også klar et par søyler i en annen teknikk , det vil si ulikt emne enn den ferske granstokken øverst på sida. 

Sjosøylene

Som vi ser er dreieemnene limt sammen av tørre materialer og så dreid. Det forhindrer margsprekker, som opplagt vil komme på granstokken over når den tørker, fra margen og helt ut.

Riksantikvaren har nølt lenge på godkjenning av en slik moderne vri til en sterktvernet bygning. Men eieren, og Jørgen, fikk til slutt klarsignal. 

Tørr og sprekkfri rotstokk i dette formatet finnes ikke.

© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019