Trykkluft ved dreiebenken

En kompressor stor nok til pussing hører med synes jeg. To kjekke verktøy dette.

© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019