Finstøvet må fjernes

En viktig investering oppunder taket her. Passe stor for mitt verksted - i tillegg til sponavsuget. Jeg bruker også frisklufthjelm når jeg drier og pusser

© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019