Avsug også for «kjemiavdelingen» 

Sponavsug er obligatorisk. Det kan også brukes til vern mot de flyktige kjemikaliene i finish-produktene. I tillegg til å bruke kjemikaliemaske lar jeg avsuget gå mens jeg holder på.

© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019