Emnet bestemmer - noen eksempler

Next

Etter et års tid ved dreiebenken er det interessant å se seg tilbake, oppdage hva det er som foregår - hva som styrer, hva slags tredreier man er blitt. 

emner1emner2

For min del er det emnene som dikterer. Mange tredreiere sier de ser klart hva slags ting og form de skal lage straks de har et emne i benken. Ikke slik for meg. Fat eller bolle, det forteller emnet selv med sin utstrekning. Formen kommer etter hvert mens emnet går rundt. Hver gang. Når så emnet har sagt sitt – hva som skal med og hva som skal vekk – sikter jeg helst mot bruksting. Mer om det i fotosamlingen under.

Emnene kommer fra egen hogst de siste ti årene. Her var mange digre trær, for det meste bjerk, gran, selje og osp, som måtte ned. Det ble mye ved og plank av det – tenkte ikke dreieemner da. Men noen grove stokker og tjukk hon til benker ble heldigvis lagt til side. Siste året har det vært en minst like stor lidenskap som dreiing å skjære til emner av det jeg har dratt fram fra tørkeplassene. 

 


© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019