Stuart Batty: Har alt du trenger å vite – på Vimeo

Nedenfor vises en video av Stuart Batty, engelsk mesterdreier nå bosatt i USA. Den ligger på Vimeo, fri for reklame, med svært god videokvalitet. Er den for god, det vil si stopper opp fordi den høye kvaliteten krever mer båndbredde en du får fra nettet, kan du redusere billedkvaliteten nede til høyre. 

Den er hentet fra en omfattende liste Stuart Batty-videoer på Vimeo – om dreieteknikk, sliping av jern osv. 

Som du vil se og høre i denne og de andre videoene, holder Stuart Batty seg til en dreieteknikk (push-cut), og kun en måte å slipe sine bollejern på (40/40-eggen) Hans skjæreteknikk kan oppsummeres i «la slipefasen gli». (Ikke, slik det vanligvis sies; «rub the bevel».) 

Aller viktigst: Jernet skal være skarpt, hele tida! Det vil si: Slip jerna ofte!


© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019