Ashley Harwood

Passende å introdusere denne tredreieren her i dag, på 8. mars. Ashley Harwood er ikke en video-tredreier med egnproduserte videoer i fleng, som dreierne i de andre videoene her. Dette er en enkeltstående reportasje, fra tidlig i hennes karriere, der hun forteller om sin vei inn i faget og gir en grei innføring i rådreiing og bruk av bollekutter. I løpet av noen år, som har gått etter denne reportasjen, har Ashley Harwood blitt en populær lærer og instruktør rundt om i drieklubbene. Noen av disse har lagt ut videoer fra hennes demonstrasjoner.


© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019