Hadelendinger i Roma, eller romere på Hadeland?

romerbronsekjele

De lærde strides ikke. Det er forsatt god latin, det vil si opplest og vedtatt blant arkeologene, at ethvert funn av romerske gjenstander på våre kanter har tilhørt heimføinger – romerske leiesoldater (legionærer) som vendte hjem til Hadeland, Ringerike og Toten, der de så ble gravlagt i fedrenegrunn – i romerske kokekar og med sine våpen, slik de romerske legionærer gjerne ble. Men hvorfor ikke romerske legionærer?

Fra Opplevelsesguide for Ringerike og Hadeland: «Funn av romerske soldaters personlige utstyr indikerer at noen av disse soldatene har kommet fra det indre Østlandet.» Personlig finner jeg det mer naturlig at de som ble gravlagt slik, selv her på Hadeland, var romerske soldater, og kan ha vært født hvor som helst i eller utenfor Romerriket.

Kontakten med det romerske riket, mens det eksisterte, satte mange og tydelige spor på livet og menneskene her nord. Det holder å se kulturen her noen få århundre senere som en nokså klar kopi av mye blant de romerske hærførere og legionærer. Dette var neppe noe vi her nord – eller vikingene, som vi ble kalt senere – behøvde å reise sydover for å oppnå nærkontakt med, så tydelig som denne arven er.

Dette dogme, om at Romerrikets interesser ikke strakte seg lenger enn deres eget territorium, og at deres utsendinger ikke på noen måte etablerte virksomhet på skandinavisk jord, virker nokså utdatert på meg. Jeg tror romerne var avhengig av ting som de lettest kunne skaffe seg ved å komme hit. Oppførte de seg pent var det enkelt å gjøre handel, eller jakte og grave litt selv. 

Tenk bare på vår egen tid…

Så hendte det kanskje, mens de holdt til her som handelsmenn eller drivere av egne virksomheter – i god og gemyttelig tone, på eller i tilknytning til en av gårdene og den regjerende familie – desverre døde og måtte gravlegges. Ja, så ble de gravlagt – slik funnene forteller.

© Per Helge Berrefjord 2014 – 2019